Du er hvad du tænker og føler

du er hvad du tænker

Du er hvad du tænker og føler...

Du er hvad du tænker og føler... Eller er du?

Du er summen af dine følelser, dine tanker og dine oplevelser. Alt hvad du har erfaret i dit liv gennem alle de miljøer, du har navigeret i, er lagret i dig på godt og ondt. Summen af dine erfaringer definerer især dit selvværd, dine evne til at performe, står fast i dig selv og træffe valg, der gavner dig.

Rigtig mange af os navigerer i mange forskellige miljøer dagligt; på dit arbejde, i din familie, i dit fritidsliv og dit sociale liv. Hvert miljø giver dig noget forskelligt. I familien er du tryg, på arbejdet føler du dig kompetent, i dit fritidsliv mærker du din krop og dens kræfter og i dit sociale liv bliver du anerkendt og mødt. Men hvad nu hvis disse scenarier ikke stemmer overens med det liv du lever? Hvad nu hvis du ikke er tryg i din familie, føler dig ukompetent på dit arbejder, ikke kan performe tilfredsstillende i en fritidsaktivitet og ikke anerkendes af din omgangskreds?

anerkendende arbejdsmiljø

Dit virke, dit liv, dit velbefindende defineres af det miljø du færdes i. Vi har nok alle sagt: “Vi er ikke på bølgelængde” eller “Der er dårlige vibrationer i det her rum”. Du har måske haft en ven, partner, kollega eller chef, hvis adfærd skaber et dårligt miljø og mærket på egen krop hvad det kan gøre ved dig både fysisk og psykisk. På dit arbejde er det fx. sjældent arbejdsopgaverne, der gør dig stresset, det er når rammen omkring arbejdet, de strukturelle forhold, kollegaernes adfærd, ledelsens kommunikation ikke stemmer overens, så risikerer vi at gå ned med stress og få fysiske belastninger såsom migræne, spændinger, fordøjelsesbesvær mm.

Men hvad gør du så, når presset i miljøet rammer dig. Hvad sker der så med dit bidrag til miljøet du navigerer i? Gemmer du dig væk, forsøger at flyde ovenpå, arbejde hårdere eller skyder du hårdt tilbage på dem, der skyder på dig, tramper på dem under dig, for at holde dig selv oppe. Sjældent gør vi noget uhensigtsmæssig, fordi vi har lyst til at såre andre. Det er i langt de fleste tilfælde en overlevelsesteknik, omend ikke en særlig konstruktiv en.

Hvordan kan du sørge for at dit miljø er sundt? Ja du kan starte med dig selv, på godt jydsk, sørge for at du har “ren røv at trutte i”, hvor du med hele din krop, sind og sjæl gør alt i din magt for at bidrage anerkendende, positivt, opløftende, anerkendende, forstående til de miljøer du navigerer i. Men kommer det så langt ud, at du ikke kan holde næsen oven vande, ikke kan løse udfordringen via din egen indsats, ja så må du bruge enhver kanal mulig for at gøre opmærksom på at du er i et giftigt miljø, med det formål at ændre det til det bedre.

konflikthåndtering

Det kan betyde, at du må tage en alvorlig snak med din partner, din chef, din veninde mm. om hvordan jeres fælles miljø påvirker dig og hvordan du ønsker det skulle være og hvad du har behov for. Placer ikke skyld, for ingen gør noget af ren ondskab, der ligger en uforløst udfordring til grund for personens handlinger. Bag ethvert problem er en frustreret drøm. Ved at udtrykke dine ønsker og behov, så må du skabe muligheder og løsninger. Husk dog, du kan kun ændre dig selv, du kan finde muligheder for hvordan du kan være med til at løse problemet. Du kan ikke styre den andens handlinger, reaktion, opfattelse. Ved blot at påpege og placerer skyld får du kun problemet til at vokse. Som Einstein sagde, hvis du ønsker at løse problemet, må du finde en løsning et andet sted, end i den som skabte problemet. Så ikke mere af det samme, men nyt nyt nyt og af den positive, løsningsorienterende og samskabende karakter.

Hav respekt for de miljøer du navigerer i, de er styrende for hele din mentale og fysiske balance. Har du det ikke godt på dit arbejde, i din familie, med dine venner, i din krop, så performer du ikke optimalt, kan have svært ved at lære nyt, træffer ikke kloge valg for dig selv og kan få svært ved at mærke dine egne værdier og moral. I værste tilfælde går det ud over din fysiske krop.

Negative tanker og følelser påvirker dine cellers formåen. Er du aldrig god nok, så producerer du flere stresshormoner fx. Kroppen gør såre simpelt det du giver den besked på. Så sørg for at fylde dit liv med positive, anerkendende, styrkende miljøer. Så styrkes din krop og sind, hvor du producerer flere lykkehormoner, sover bedre om natten, har mere overskud i dagligdagen. Vægt dine egne ord med omtanke, for det er virkelig sandt at positiv tænkning alene kan styrke din krop, på måder du slet ikke anede. Det at udsætte sig selv for giftige miljøer over for lang tid, kan påvirke alle de andre miljøer du navigere i og i værste tilfælde resultere i at du bryder helt ned.

Få sorteret i miljøerne i dit liv, så så mange af dem som muligt giver dig noget, som styrker dit selvværd, din selvrespekt, din selvkærlighed og selverkendelse. Kan du ikke lykkedes med at påvirke dine miljøer i en positiv retning, så overvej at sortere i dem og ændre dem til bedre.

Gennem Corrective Sounds metoden og Life Coaching får vi talt om hvad der belaster dig, udrenset belastende følelser og tanker samt overvejet muligheder for at skabe et bedre miljø for dig at navigere i.

team

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Call Now Button