Dit Uperfekt Perfekte Jeg

Et perspektiv på mental sundhed i en perfekthedskultur

I Danmark er mange belastet af stress. Tal viser at 18,8% føler sig stresset i hverdagen. Langvarig stress er belastende for krop og sind og årsagen skal ofte findes i flere livsområder.

Jeg oplever ofte at mine klienter med stress har enormt høje krav til sig selv. Selvkontrol og et ønske om at være perfekt i alle livets aspekter er blevet en naturlig del af vores måde at eksistere i verden på.

life coaching

Jeg vil med dette lille blogindlæg, komme med et bud på, hvorfor denne perfekthedskultur ødelægger os og hvordan vi må tænke anderledes om os selv og andre, for at slippe den onde cyklus.

For at få kontrollen - Må du slippe kontrollen

I teorien ved vi dybest set godt, at det er komplet umuligt at være perfekt i alle aspekter af vores liv. Men af forskellige årsager, så gør det noget godt for vores krop og sind af få anerkendelse af vores omverden. Vi vil gerne anerkendes, værdsættes, respekteres osv. Men når virkeligheden bliver en anden, og dette ikke altid sker, så har vi ofte en tendens til at føle os forkerte, ringeagtet, værdiløse mm. Især hvis du er stressramt, så kan det være ekstra svært at navigere i et pres, som bevæger sig ind i det personlige felt, fx. i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, problematisk parforhold, udfordrende sociale fællesskaber mm.

Vejen ud af disse selvskadende følelser, er ind i os selv. Vi må lære at stå stærkt i os selv, anerkende os selv, værdsætte os selv, respektere os selv mm. Denne evne til at udvise os selv omsorg og kærlighed, er ikke nem, for evnen skal både være til stede når livet er lyst og lækkert og når stormvejret raser.

Kend dit indre bæst

du er hvad du tænker

Når vi sidder til en jobsamtale, daten, padeltennis, så er det ikke anerkendt at tale om dit indre bæst. Hvad er det der trigger os, hvordan reagerer vi når livet bliver svært, hvordan hjælper vi os selv og hvad har vi brug for andre?

Ved ikke at tale om vores personlighedstræk på godt og ondt så gør vi ubevidst vores mindre flatterende træk til noget forkert. 

Så er vi allerede i gang med at skabe et arbejdsmiljø, parforhold, relation, som ikke er dyb, rummelig og kærlig. Om det så kommer hen af vejen, kommer dybest set an på hvilken evne vi har til at rumme os selv og andre mennesker på godt og ondt. 

80 - 20 reglen

Du kan ikke være perfekt hele tiden, men du kan være god nok 80% af tiden – og det er vel i virkeligheden en ganske fornuftig procentsats. Resten af tiden vil du måske komme til at trigge nogen i din omverden. Det kan være fordi du får et vredesudbrud i trafikken, siger nej tak, kommer for sent fordi du spildte kaffe ned af dig, stiller krav til din chef eller kollega, kommer til at træffe en beslutning for hurtigt mm. I løbet af en dag, vil du unægteligt lave fejl.

De 20% af dig selv, som skaber problemerne for dig, er en vigtig del af dig, som du må eje og tage hjem. Jo mere du gør det, jo mindre vil du blive ramt af vredesudbrud, frustrationer, manglende overblik, urimelige krav, høje konfliktniveauer mm.

I min klinik oplever jeg særligt at stressramte, har svært ved at sætte sunde grænser. Det vil sige, mærke sundt ind i hvad vi vil og ikke vil.

vrede

Når vi ikke tillader os selv at sætte grænser for os selv, sige ja og nej, så undertrykker vi vores egen naturlige kernekraft og dermed det menneske vi i sandhed er.

Vi ender med at gå på urimelige kompromisser, blive vrede, indesluttede, konfliktsky, frustrerede, ensomme, forkerte og værdiløse

Når de 20% fylder 100%

Perfekthedskulturen og vores krav til os selv, gør at når stressen rammer, så bliver vi fyldt af tankemylder, dårligt selvværd, negative følelser og fysiske udfordringer.

Dette sker, fordi vi ikke tillader os at eje vores mindre flatterende side, de 20% af dig. Når vi støder den fra os, og gør vores sande jeg forkert, så undertrykker vi vores natur og går på kompromis med os selv på en meget usund måde.

De 20% kommer til at fylde alt for meget i vores krop og sind, da vi hele tiden forsøger at “blive et perfekt” menneske, som alle kan lide, som aldrig laver fejl, som ikke skaber problemer og udfordrer.

Vi gør vores evnen til at mærke os selv og sætte grænser forkert og ulovlig.

Ej dig selv 100%

Ved at slippe dine forventninger om at være et 100% perfekt menneske, så kan du opnå evnen til at eje dig selv 100%. Men det kræver at du accepterer de 20%, som alle i din omverden måske ikke bryder sig om, men som er en meget vigtig del af dig.

Når vi ejer de 20%, som en naturlig del af dig, så udtrykker du dig sundt og sandt i forhold til den sande dig og dine sande behov. Den del af dig siger nej tak til opgaver du ikke kan magte, beslutninger du ikke er enig i, valg du ikke ønsker at træffe, mål der ikke passer til dig, fester du ikke kan komme til, relationer der ikke er sunde for dig…

Ved at være 100% bevidst om hvem du er, hvad du vil og ikke vil, så kan du navigere i verden på en sund måde, hvor du får sat tydelige grænser, før det går galt og du agerer i vrede, afmagt, frustration, konflikt og høj stress.

Tænk blot på en situation som gik galt. Hvordan var det mon gået, hvis du fra starten havde været tydelig omkring dine grænser?

Start en ny vane

psykoterapi Frederikshavn

Lær dine 20% at kende. Begynd at lægge mærke til hvor ofte du går på kompromis med dine egne behov og hvor mange tanketimer du bruger på det hver dag.

Reflekter over hvornår du bliver grænseoverskredet og hvilke kerneværdier det er det går ud over.

Overvej hvordan du kan begynde at ære dig selv og de sider af dig, som alle måske ikke kan lide.

Reager tidligt og kærligt. Når du skal øve dig i at sætte tydelige grænser, så gør det i det små og i trygge realtioner. Mærk både responsen fra andre og i dig selv. Tillad dig selv at mærke den fede følelse ved at sige “nej tak, det er nok ikke lige noget for mig – men ellers tak”.

Alle laver fejl

Forhåbentligt har du gennem dette blogindlæg fået indsigt i dig selv, på godt og ondt. Du har opnået indsigt i hvor vigtigt det er, at du anerkender dig selv for det menneske du er og de grænser du har. Ting kan skifte, vi lærer og udvikler os hele livet. Nogen gange går vi igennem noget svært, som presser og udfordrer os og vores evnen til at reagerer sundt og kærligt. Det er en naturlig del af livet.

Husk at de 20% eksisterer i os alle. Din samlever, børn, familie, kollega, chef, fitnessinstruktør, postibuddet, p-vagten osv. Tillad dig selv at anerkende de 20% i andre, når de trigger dig. Vis andre denanerkendelse, værdi og respekt, som du selv ønsker. Kigger du godt efter i det andet menneske, så er der trods alt 80% lækkerier, som bare venter på at møde dig. Men passer det ikke så godt om mandagen, så kan det være det gør om tirsdagen.

Inspiration

https://www.sst.dk/~/media/1F3440D9D44E4FD09A0CBC7D602E5FA6.ashx

https://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.htm

https://da.wikipedia.org/wiki/80/20-reglen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Call Now Button