Behandling af børn

Når børn og unge kommer i terapi forløb, er det vigtigt at have en tryg og passende tilgang. Her er nogle principper jeg anvender i mit samarbejde med børn, unge og forældre.

 1. Tillid og respekt: Det er afgørende at opbygge tillid og respekt mellem mig og barnet. Barnet skal føle sig trygt og have tillid til, at jeg vil hjælpe og støtte dem.

 2. Alders- og udviklingsmæssig tilpasning: Terapien skal være tilpasset barnets alder, modenhed og udviklingsniveau. Det er vigtigt at anvende sprog og metoder, som barnet kan forstå og deltage aktivt i.

 3. Inklusion af forældre eller værge: Forældre eller værge spiller en vigtig rolle i terapiforløbet. Det er vigtigt at involvere jer og samarbejde med jer for at støtte barnets behandling og fremgang.

 4. Tydelig kommunikation: Kommunikationen med barnet skal være tydelig, enkel og understøttende. Det er vigtigt at forklare processen og lytte til barnets perspektiver og bekymringer.

 5. Brug af leg og kreative metoder: Børn reagerer ofte positivt på leg og kreativitet. Ved at bruge disse metoder kan jeg skabe en tryg og indbydende atmosfære, hvor barnet kan udtrykke sig og deltage aktivt i behandlingen.

 6. Kontinuerlig vurdering og tilpasning: Alle terapiforløb bliver løbende evalueret og tilpasses for at sikre, at det er effektivt og passende. Jeg er altid åben for feedback og justere tilgangen efter behov.

Terapi for krop og sind

Den alternative behandlingsmetode jeg anvender, Corrective Sounds, sammen med samtaleterapi er særligt velegnet til børn, da det kan være svært for dem at sætte ord på deres udfordringen.

Terapi for krop og sind består af en kombination af psykoterapi, coaching og kropsterapi. Du kender måske kropsterapiens elementer fra Corrective Sounds metoden, som tager udgangspunkt i en kinesiologisk muskeltest  og efterfølgende frekvensterapi. Corrective Sounds metoden er 100% smertefri og ved helt små børn og spædbørn, kan vi gennemføre behandlingen ved at muskelteste barnet gennem mor eller far. Kinesiologien giver os mulighed for at undersøge det barnet ikke kan sætte ord på. 

 • Udrenser ubalancer i krop, sind og sjæl
 • Giver indblik i præcis hvor mentale og fysiske ubalancer i din krop ligger gemt
 • Åbner for et sjældent kig ind i dit energisystem
 • Får kroppen tilbage i homøostatisk balance (ligevægt)
 • Hjælper dig med at slippe både mentale og fysiske udfordringer

Corrective Sounds behandlingen er en alternativ behandlingsmetode, der har rod i energi medicin. Metoden er, for over 30 år siden, udviklet af Cameron Dawson og kaldes også “Dawson metoden” og Vibrationel Kinesiologi. I 1990erne drog Dawson fra Australien til Danmark og metoden praktiseres i dag af behandlere over hele Danmark.

Det siger klienterne

Corrective sounds
alternativ behandling
Alternativ behandling Frederikshavn

Terapiforløb hos Bagnkop MindBody

Terapiforløbet foregår i et tillidsfuldt, trygt og fortroligt rum i min klinik i Frederikshavn. Her er der al den plads du har brug for, så du kan udtrykke dig frit og åbne dig op for de tanker du går med. I sessionen tager vi afsæt i hvordan dine oplevelser fylder i dit sind og i din krop. 

Vi tager altid afsæt i det ønske I har for barnets fremtidige liv. Barnets unikke udviklingsproces er i fokus og terapiforløbet bliver tilrettelagt individuelt herefter. Terapien har en unik dybde samt bredde, hvor intentionen altid er på at bringe kroppens og sindet tilbage i optimal balance.

Kropsterapien fylder ofte meget i sessionen, da den er særligt velegnet til børn, da det kan være svært for dem at sætte ord på den udfordring de går med. 

Bagnkop MindBody

Om Bagnkop MindBody

Bagnkop MindBody er kommet til verden med en vision om at lave et behandlingstilbud, hvis fokus er at hjælpe kroppen tilbage i balance gennem holistisk behandling, som omhandler hele din krop og dit sind.

Mine behandlinger egner sig både til mennesker, der ønsker at arbejde forebyggende med deres mentale sundhed og til mennesker hvor stress, angst, depression og fysiske smerter er blevet en stor belastning.

Som tidligere skolelærer og skoleleder med flere diplommoduler i ledelse og kommunikation, en Cand.Mag. i “Læring og forandringsprocesser”, certificeret “Corrective Sounds behandler”, uddannet Yoga instruktør og mit nuværende uddannelsesforløb som “Integrativ krops- og psykoterapeut” (2. års stud. ved Tobias-Skolen), kan du forvente et dybdegående terapiforløb, som bliver tilrettelagt præcis dine særlige behov og udfordringer.

Med disse erfaringer og kompetencer får din behandling en dybde, du ikke finder hos mange andre terapeuter.

Massør Frederikshavn

Processen

Proces Bagnkop MindBody