Unge Coaching

Coaching for unge med stress og angst er en støttende og vejledende proces, der sigter mod at hjælpe dem med at håndtere og overvinde udfordringer relateret til stress og angst. I denne kontekst arbejder jeg med de unge for at identificere årsagerne til deres stress og angst, udforske coping-strategier og udvikle redskaber til bedre stresshåndtering.

Coaching sessionerne kan fokusere på at opbygge selvtillid, styrke kommunikationsfærdigheder, og lære effektive metoder til at tackle negative tanker og bekymringer. Det er vigtigt for mig først og fremmest, at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor de unge føler sig hørt og forstået.

Gennem målrettet samtale og øvelser opmuntrer jeg de unge til at identificere deres egne ressourcer og styrker, samtidig med at de arbejder med at udforske deres svagheder og udfordringer, for at forstå dem og dermed finde en sund vej til at ændre dem. Målet er at give de unge redskaber til at håndtere stress og angst, fremme personlig udvikling og skabe en positiv livsindstilling.

Vigtige fokuspunkter

Når jeg coacher unge med stress og angst, er det vigtigt at have fokus på flere nøgleaspekter for at sikre en effektiv støtte og udvikling:

1 Empati og Forståelse:

Skabe en tryg og ikke-dømmende atmosfære, hvor de unge føler sig trygge ved at dele deres tanker og følelser.

2 Åben Kommunikation:

Fremhæve vigtigheden af åben og ærlig kommunikation for at identificere de specifikke udfordringer, de unge mennesker står overfor.

3 Målfastsættelse:

Jeg arbejder sammen med de unge for at fastsætte klare og realistiske mål, der kan opdeles i mindre trin for at gøre dem mere opnåelige.

4 Stresshåndteringsstrategier:

De unge præsenteres for konkrete stresshåndteringsstrategier, såsom mindfulness, dyb vejrtrækning og struktur.

44 år

Mor til 3 teenagere

Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser

2. års studerende Integrativ Krops- og Psykoterapeut

Folkeskolelærer

5 Selvværd og Selvtillid:

Jeg arbejder med at styrke deres selvværd og selvtillid ved at identificere og bygge på deres styrker og positive egenskaber.

6 Livsfærdigheder:

De unge undervises i praktiske færdigheder, der kan hjælpe dem med at tackle daglige udfordringer, herunder problemløsning og beslutningstagning.

7 Involvering af Støttepersoner:

Ved behov involveres forældre, lærere eller andre støttepersoner i processen for at skabe en helhedsorienteret tilgang til den unges trivsel.

8 Grænser og Prioriteringer:

Hjælp dem med at sætte sunde grænser og identificere prioriteter for at undgå overbelastning.

9 Fremme Positiv Livsindstilling:

Vi fokuserer på at fremme en positiv livsindstilling ved at udforske taknemmelighed og opmuntring til optimisme.

Ved at adressere disse områder kan jeg hjælpe unge med at udvikle sunde strategier til håndtering af stress og angst og fremme deres generelle trivsel.

Forløb for børn og unge

Selvværd, stress, angst

kr 3000
  • Telefonisk opstartssamtale
  • 6 samtaler af 60 min
  • Værktøjer tilpasset den enkelte undervejs i forløbet
  • Afsluttende evaluering med plan for vedligeholdende indsats
  • Forældre involvering ved behov
  • Fleksible tider
  • Online eller i klinik i Frederikshavn

Det siger klienterne